Na temelju Člana 17. Zakona o igrama na sreću (“Službene novine FBiH” broj: 48/15 i 60/15), Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara te odluke o priređivanju nagradne igre „TEHNO-MAG“ d.o.o. Orašje, PDV broj: 2540264420004, ID broj: 4254026420004, (u nastavku: Priređivač), utvrđuju se sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Svjetsko prvenstvo 2018“

Član 1.
Firma i sjedište priređivača

Priređivač nagradne igre je „TEHNO-MAG“ d.o.o. sa sjedištem: Zona poduzetništva II, Orašje, Bosna i Hercegovina, PDV broj: 2540264420004, ID broj: 4254026420004.

Član 2.
Naziv nagradne igre, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradne igre je „Svjetsko prvenstvo 2018“. Nagradna igra traje od 01.06.2018. (od 00:00h) do (uključivo) do 30.06.2018. (do 24:00h) na prodajnim mjestima „TEHNO-MAG“ d.o.o. Orašje, na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Člana 3.
Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju propagande i poboljšanja prodaje iz asortimana Priređivača nagradne igre, te nagrađivanja kupaca kupovinom u trgovinskim poslovnicama Priređivača.

Član 4.
Pravo učestvovanja

U promotivnoj Nagradnoj igri mogu učestvovati sva fizička lica koja imaju više od 18 godina, odnosno koji svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrade, mogu dokazati ličnom kartom.

Pravo na učešće nemaju lica zaposlena kod Priređivača, lica zaposlena kod partnera koji direktno učestvuju u ovoj nagradnoj igri, kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Član 5.
Koncept nagradne igre

Za učestvovanje u nagradnoj igri potrebno je obaviti kupnju televizora dijagonale veće od 82 centimetra odnosno 32 incha u periodu trajanja nagradne igre. Prilikom kupnje u maloprodajnim poslovnicama, kupac dobija kupon koji popunjava sa ličnim  podacima (ime, prezime, adresa stanovanja i kontakt telefon). Kupon se ubacuje u kutiju koja se nalazi na prodajnom mjestu.

Kupci koji izvrše kupnju televizora dijagonale veće od 82 centimetra/32“ u periodu trajanja nagradne igre preko web shopa www.mobilmedia.ba automatski postaju učesnici nagradne igre gdje njihove podatke upisuje trgovac prilikom izrade računa i ubacuje u kutiju.

Član 6.
Nagradni fond

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

Nagrada Količina
TV Samsung 65″ Smart Led TV 1
Samsung SmartWatch Gear S2 1
TV Philips 32PHS4112/12 1
Mobitel Samsung J3 (2017) 1
Microsoft Xbox 360 E 4GB  TM 1
Tiger SmartWatch London silver 1
Fotoaparat Samsung EC-ST150 White 1
Auto radio/cd Sony CDX-G1200U.EUR 1
Aparat za kavu Delonghi EDG 250 1
DVD Samsung BD-J5500 Bluray player 1
Tablet Amazon Kindle Fire 7″ 8GB 1
Aparat za brijanje Panasonic ES-RT37-S503 1
Zvučnik Sony SRS-XB10G.CE7 1
Slušalice Panasonic RP-HF400BE-K 1
Pegla za kosu Braun ES1 1
Vaga osobna Bosch PPW3320 1
Roštilj električni Luxell 6700 1
DVD Sony DVP-SR370B.EC1 1
Epilator Panasonic ES-WS14-P503 1
Auto zvučnik Sony XS-FB1320E.EUR 1
Radio Terris BSR 241 1
GoodYear autopresvlake GY-CSU-102 1
Uvijač za kosu BaByliss TW1000E 1
Šišač Panasonic ER-2403K503 1
Usisivač Hoover Jive Car SJ 4000 DWB6 1
Zvučnik Daewoo DBTS1083GD-GOL MINI Bluetooth 1
Carrera SET Fen 1200+Depilator 5
GoodYear set za pranje auta GY-CA116 1
Trimer BaByliss E650E za nos i uši 1
Carrera SET Šišač za kosu+šišač za nos 5
Auto Punjač S-BOX USB CHARGER CC-21 2 Ports-2.1A 1
Slušalice Sony MDR-E9LPP.AE 1
UKUPNO: 40

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Popis nagrada iz Člana 6. biće detaljno prikazan na web stranici Priređivača www.tehnomag.com.

Član 7.
Izvlačenje imena dobitnika nagrada i kontrola izvlačenja

Izvlačenje dobitnika nagrada će biti javno. Izvlačenje dobitnika nagrada održaće se u „TEHNO-MAG“ poslovnici Sarajevo, Put života 14, Sarajevo dana 10.07.2018.godine, u 12 sati.

Sastav komisije Priređivača za izvlačenje nagrada biće u sastavu:

  1. Izmir Imamović
  2. Erdžument Čerkez
  3. Indira Lakota

Član 8.
Pogrešni i neregularni kuponi

Kuponi sa nepotpunim i neispravnim sadržajem su nevažeći i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu.

Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo ispunjene kupone za učestvovanje u nagradnoj igri.

Član 9.
Objava rezultata izvlačenja i obavještenje dobitnika

Rezultati izvlačenja nagradne igre biti će objavljeni najkasnije jedan (1) dan nakon izvlačenja na internet stranici www.tehnomag.com, te službenoj facebook stranici /tehnomagbih.

Dobitnici nagrada biti će obaviješteni pismenim ili telefonskim putem o osvojenoj nagradi, te o načinu preuzimanja nagrada najkasnije osam (8) dana nakon izvlačenja.

Dobitnici nagrada moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana po primljenoj obavijesti. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz ovoga člana svoje nagrade, priređivač ih je dužan ponovno u roku od 8 dana obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Član 10.
Prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja

Učesnici su saglasni da ako postanu Dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa, fotografija i snimljeni materijal Priređivač može koristiti u promidžbene svrhe putem svih medija bez naknade.

Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitnicima. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

Član 11.
Objava pravila

Učesnici nagradne igre će se moći upoznati s pravilima nagradne igre i putem objave istih na internet stranici www.tehnomag.com, službenoj facebook stranici /tehnomagbih te na mjestu kupovine.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obaveze iz Pravila nagradne igre.

Član 12.
Rješavanje spora

Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika u ovoj Nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno određuje se nadležnost Općinskog suda u Orašju.

Član 13.
M
ogućnost prekida nagradne igre

Priređivač ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada biti će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se Nagradna igra održati. Opoziv Nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima je nagradna igra objavljena.

Član 14.
Porez, zamjena, prenos odgovornosti u vezi sa nagradom

FBiH

Organizator je dužan utvrditi poreznu osnovicu od vrijednosti nagradnog fonda i izvršiti uplate u skladu sa Zakonom o igrama na sreću. (član 9, stav 2, Sl. Novine F BiH br.01/02 i 40/10).

Dobitnik nagrade se smatra obaveznim izmiriti obaveze utvrđene Zakonom o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, br. 35/08).

Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima.

Član 15.
Valjanost pravila nagradne igre

Samim učešćem u ovoj Nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike i vrijede sve do završetka Nagradne igre.

Orašje, 26.05.2018.

„TEHNO-MAG“  d.o.o. Orašje